10banvexaydungduoi1ty

Tài liệu bao gồm :

  • Những mẫu nhà phố nổi bật có giá xây dựng dưới 1 tỷ 

  • Layout, mặt bằng nhà phố 2, 3, 4, 5 tầng 

  • Hình ảnh thực tế

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin