chốt sale bds theo DISC-4.png

Ebook này sẽ giúp bạn :

  • Hiểu được phương pháp đọc vị khách hàng DISC
  • Nhận diện được 4 nhóm khách hàng từ đó có được phương pháp tiếp cận và làm việc thích hợp, giúp chốt sale hiệu quả.
 

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin