Bảng giá nhà ở, công trình tại TPHCM

Tài liệu cung cấp :

  • Thông tin bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới tại TPHCM theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND
  • Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2019

Tài liệu được cung cấp hoàn toàn miễn phí!

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin