KHUNGGIADATMOI

Tài liệu cung cấp :

  • Thông tin bảng giá đất mới giai đoạn 2020 - 2024 theo Nghị định số 96/2019/NĐ-CP
  • Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2019

Tài liệu được cung cấp hoàn toàn miễn phí!

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin