Bang-tinh-lo-trinh-thanh-toan-cac-dot-Palm-Garden

Tài liệu này sẽ giúp bạn :

  • Lộ trình cụ thể các đợt thanh toán căn hộ Palm Garden.
  • Ngày thanh toán dự kiến các đợt.
  • Số tiền cần đóng theo từng năm cho đến ngày nhận Sổ hồng.
 

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin