REPORT_REVER

Báo cáo bao gồm:

  • Tổng lượng tin Đăng bán - Đăng thuê tại TP.HCM 6 tháng đầu 2020
  • Tình hình tin đăng trong và sau giãn cách xã hội do Covid-19
  • Tỷ lệ phần trăm tin Đăng bán - Đăng thuê trong 6 tháng đầu 2020
  • Lượng tin Đăng bán - Đăng thuê Chi tiết theo Quận
  • Lượng tin Đăng bán - Đăng thuê chung cư Chi tiết theo số phòng ngủ

Tài liệu được cung cấp hoàn toàn miễn phí!

Nguồn: Rever.vn

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin