cac-loai-thue-phai-nop-khi-cho-thue-nha.jpg

Tài liệu bao gồm :

  • Quy định về thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng

  • Cách tính số thuế phải nộp của cá nhân cho thuê nhà

  • Hồ sơ khai thuế cho thuê nhà, thời hạn nộp tờ khai thuế và tiền thuế

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin