Hồ sơ pháp lý dự án Lovera Vista

Tài liệu bao gồm:

  • Giấy phép xây dựng phần thân
  • Giấy phép xây dựng phần ngầm
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin