Screen Shot 2018-10-15 at 2.21.39 PM-1.png

Tài liệu bao gồm:

  • Quyết định giao đất
  • Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500
  • Giấy phép xây dựng phần thân
  • Văn bản kết nối giao thông tạm hướng từ dự án ra Võ Chí Công
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin