125 công ty được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Tài liệu này sẽ giúp bạn biết được:

  • Danh sách các công ty đủ năng lực hoạt động xây dựng tại TP.HCM
  • Thông tin bao gồm: tên công ty, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động
  • Danh sách do Sở Xây dựng TP.HCM ban hành tháng 4/2019

Chia sẻ tài liệu trên social :

 

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin