Danh sách 160 dự án thực hiện chấp thuận đầu tư

Tài liệu này sẽ giúp bạn biết được:

  • Danh sách các dự án thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư tại khu Nam.
  • Danh sách các dự án thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư tại khu Đông.
  • Danh sách các dự án thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư tại lõi trung tâm.

Chia sẻ tài liệu trên social :

 

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin