danh-sach-180-du-an-treo-tai-tphcm-bi-xoa-bo.png

Tài liệu này sẽ giúp bạn biết được:

  • Quy định về kế hoạch sử dụng đất
  • Nguyên nhân dự án không thực hiện
  • Kiến nghị của ủy ban, ban ngành
  • Danh sách 180 dự án treo được xoá bỏ

Chia sẻ tài liệu trên social :

 

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin