DỰ ÁN TẠI LONG AN

Tài liệu này sẽ giúp bạn biết được:

  • Thông tin các dự án đã phê duyệt quy hoạch và được cấp phép xây dựng hạ tầng tại Long An
  • Danh sách được cập nhật đến tháng 6/2019
  • Chi tiết quy mô, vị trí, chủ đầu tư của các dự án

Chia sẻ tài liệu trên social :

 

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin