Danh sách các dự án tại TP.HCM mới được cấp phép

Tài liệu này sẽ giúp bạn biết được:

  • Thông tin các dự án nhà ở tại TP.HCM mới được cấp phép.
  • Danh sách được cập nhật đến tháng 11/2019.
  • Chi tiết quy mô, vị trí, chủ đầu tư của các dự án.

Chia sẻ tài liệu trên social :

 

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin