ban-do-gia-q2

Tài liệu bao gồm :

  • Quy hoạch tổng thể Quận 2

  • Định hướng phát triển

  • Chi tiết các cụm đô thị ở Quận 2

  • Chi tiết vị trí, giá bán, chủ đầu tư, tình trạng, điểm nổi bật các dự án trong khu vực Quận 2