quy-hoach-du-an-vincity-quan-9.jpg

Tài liệu này sẽ giúp bạn :

  • Ranh giới, quy mô diện tích, khu vực xác lập quy hoạch
  • Quy định sử dụng đất, cơ cấu không gian cảnh quan đô thị
  • Quy hoạch giao thông
  • Các tiêu chuẩn chất lượng môi trường, tiêu chuẩn thi công, tiêu chuẩn xử lý rác thải.
 

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin