sala-garden.jpg

Tài liệu bao gồm :

  • Thông tin chi tiết về vị trí, quy mô, diện tích và thiết kế dự án Sala Garden

  • Tiện ích nội khu và tiện ích ngoại khu hiện hữu
  • Phân tích tỉ suất lợi nhuận đầu tư

  • Báo cáo tổng quan lợi nhuận kênh đầu tư ngách

  • So sánh giá bán các dự án tương đồng

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin