LP-Ho-so-nang-luc-Thuan-Viet.jpg

Bạn sẽ biết được :

  • Báo cáo tài chính Công ty Thuận Việt từ năm 2011 - 2015.
  • Danh sách các dự án đã và đang thực hiện.
  • Chi tiết vốn đầu tư từng dự án.
  • Trang thiết bị, tiêu chuẩn quản lý, tiêu chuẩn xây dựng.

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin