ho-so-nang-luc-gs-ec.jpg

Tài liệu bao gồm:

  • Thông tin chi tiết về Tập đoàn GS E&C
  • Danh sách các dự án nổi bật của GS trên toàn cầu
  • Danh sách các dự án đã và đang triển khai tại Việt Nam
  • Ý nghĩa gửi gắm trong chuỗi thương hiệu căn hộ cao cấp Xi
  • Hồ sơ năng lực và các giải thưởng đã đạt được
 

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin