nhao

Tài liệu này sẽ giúp bạn biết được:

  • Mục tiêu phát triển nhà ở tại TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020.
  • Các khu vực ưu tiên phát triển nhà ở
  • Danh sách các dự án nhà ở đang triển khai giai đoạn 2016 - 2020

Chia sẻ tài liệu trên social :

 

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin