LUAT KINH DOANH BAT DONG SAN

Tài liệu này sẽ giúp bạn biết được:

  • Quy định về đối tượng được kinh doanh bất động sản
  • Quy định về các loại hình bất động sản được kinh doanh
  • Chính sách Nhà nước đối với kinh doanh bất động sản
  • Quy định về điều kiện kinh doanh bất động sản

Chia sẻ tài liệu trên social :

 

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin