Luật nhà ở hiện hành

Tài liệu này sẽ giúp bạn biết được:

  • Quy định về quyền sở hữu nhà ở
  • Quy định về đối tượng sở hữu nhà ở
  • Quy định về sở hữu chung và sở hữu riêng nhà chung cư
  • Quy định về trách nhiệm chủ đầu tư nhà chung cư

Chia sẻ tài liệu trên social :

 

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin