raibow

Tài liệu này sẽ giúp bạn :

  • Mặt bằng tầng điển hình toà S1.01 - S1.07
  • Mặt bằng tầng từ tầng 3 - 25
  • Chi tiết vị trí, diện tích các căn toà S1
 

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin