hop-dong-dat-coc-du-an

Hợp đồng bao gồm:

  • Nội dung hợp đồng trình bày bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt.
  • Quyền lợi, nghĩa vụ các bên trong suốt quá trình dặt cọc mua căn hộ dự án 
  • Thông tin chung loại bất động sản thuộc dự án 
  • Xác nhận nguyện vọng, đề nghị thiện chí và phương thức thanh toán.

Tài liệu được cung cấp hoàn toàn miễn phí!

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin