hop-dong-cho-thue-can-ho-tieng-anh.jpg

Hợp đồng bao gồm:

  • Nội dung hợp đồng trình bày bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt.
  • Quyền lợi, nghĩa vụ các bên trong suốt quá trình thuê/cho thuê căn hộ
  • Thời hạn thuê, chi phí và thời hạn thanh toán
  • Các quy định kết thúc hợp đồng đúng hạn và trước hạn 

Tài liệu được cung cấp hoàn toàn miễn phí!

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin