hop-dong-cho-thue-can-ho-tieng-anh.jpg

Hợp đồng bao gồm:

  • Nội dung hợp đồng trình bày bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt.
  • Quyền lợi, nghĩa vụ các bên trong suốt quá trình thuê/cho thuê căn hộ
  • Thời hạn thuê, chi phí và thời hạn thanh toán
  • Các quy định kết thúc hợp đồng đúng hạn và trước hạn 

Tài liệu được cung cấp hoàn toàn miễn phí!