tài liệu về cách môi giới nhà đất hiệu quả-1.jpg

Ebook này sẽ giúp bạn :

  • Hiểu và áp dụng mô hình Daily 4/10 để tìm kiếm khách hàng tiềm năng
  • Hiểu và nắm được các kỹ năng cần thiết trong 5 giai đoạn làm việc với khách hàng từ khi là khách hàng tiềm năng đến giao dịch thành công
  • Các vấn đề khiến cho việc môi giới nhà đất của bạn không hiệu quả

 

 

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin