tài liệu về cách môi giới nhà đất hiệu quả-1.jpg

Ebook này sẽ giúp bạn :

  • Hiểu và áp dụng mô hình Daily 4/10 để tìm kiếm khách hàng tiềm năng
  • Hiểu và nắm được các kỹ năng cần thiết trong 5 giai đoạn làm việc với khách hàng từ khi là khách hàng tiềm năng đến giao dịch thành công
  • Các vấn đề khiến cho việc môi giới nhà đất của bạn không hiệu quả

 

Công ty Công nghệ Bất động sản Rever

191 Trần Não, P. Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

 

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin