de-la-sol-quan-4

Tài liệu bao gồm:

  • Quy mô, diện tích, đánh giá vị trí dự án

  • Những yếu tố nổi bật của dự án thu hút nhà đầu tư

  • Giá bán, tiềm năng cho thuê, các yếu tố ảnh hưởng giá trong tương lai

  • Mặt bằng tổng thể dự án và chi tiết layout căn hộ

  • Thiết kế căn hộ, tiêu chuẩn bàn giao

 

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin