Screen Shot 2018-11-20 at 2.50.26 PM.png

Tài liệu này sẽ giúp bạn biết được:

  • Thông tin tổng quan dự án Everde City
  • Đánh giá vị trí dự án Everde City
  • Tiềm năng tăng giá dự án Everde City
  • Cụm tiện ích hiện hữu tại dự án Everde City
  • Hồ sơ pháp lý chủ đầu tư dự án Everde City

Chia sẻ tài liệu trên social :

 

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin