bien-hoa-golden-town-phan-tich-va-danh-gia.jpg

Tài liệu bao gồm:

  • Quy mô, diện tích và tiện ích nội khu của dự án

  • Phân tích điểm nổi bật của dự án 

  • Đánh giá vị trí dự án 
  • So sánh giá bán của dự án với các dự án cùng phân khúc tại Biên Hòa

  • Mặt bằng tổng thể, sơ đồ phân khu và cập nhật tiến độ xây dựng

 

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin