q2-thao-dien-quàn

Tài liệu bao gồm:

  • Giá bán các loại căn hộ 1, 2 và 3 phòng ngủ.
  • Giá bán các căn Penthouse diện tích từ 90-400 m2
  • Phân tích hệ thống tiện ích nội khu
  • Tỉ suất đầu tư cho thuê ước tính, tiềm năng tăng giá dự án
  • Mặt bằng tổng thể dự án, chi tiết layout căn hộ
  • Tiêu chuẩn hoàn thiện

Tài liệu được cung cấp hoàn toàn miễn phí.

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin