sunshine-avenue-quan-8

Tài liệu bao gồm:

  • Thông tin về vị trí, tiềm năng đầu tư dự án 

  • Quy mô, diện tích, tiện ích nội khu dự án 

  • Mặt bằng tổng thể, layout căn hộ 

  • Giá bán, phương thức thanh toán, so sánh với các dự án lân cận 

  • Những dự án đầu tư hạ tầng chiến lược ở Quận 8

 

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin