phan-tich-danh-gia-the-metropole-thu-thiem

Tài liệu bao gồm:

  • Thông tin về vị trí, tiềm năng đầu tư dự án. 

  • Quy mô, diện tích, tiện ích nội khu dự án. 

  • Mặt bằng tổng thể căn hộ. 

  • Giá bán dự kiến, so sánh với các dự án lân cận. 

  • Thông tin về chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án, ngân hàng bảo lãnh.

 

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin