Du-an-the-view-riviera-point

Tài liệu bao gồm:

  • Thông tin chi tiết về vị trí, quy mô, tiện ích nội ngoại khu

  • Những yếu tố thu hút khách hàng đầu tư

  • Giá bán, lộ trình thanh toán, chiết khấu 5% cho khách hàng

  • Phân tích khả năng cho thuê, yếu tố ảnh hưởng giá trong tương lai

  • Mặt bằng, thiết kế, layout căn hộ

 

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin