Cover-Quy-hoach-Quan-2-2020.jpg

Bạn sẽ biết được :

  • Vị trí trung tâm hành chính và các phân khu chức năng mới được ví như trung tâm mới của TP.HCM.
  • Hệ thống hạ tầng giao thông, vị trí các trục đường trọng điểm, tuyến Metro.
  • Danh sách các khu cư dân, dự án lớn đã được phê duyệt.
  • Mật độ đô thị, mật độ cư dân.

Tài liệu được cung cấp hoàn toàn miễn phí!