toan-canh-du-an-kdt-thu-thiem.jpg

Các nội dung chính:

  • Quy hoạch cụ thể của các khu chức năng

  • Quy mô, diện tích và tên gọi chính xác của các dự án

  • Tình trạng mở bán của tất cả các dự án

  • Chủ đầu tư, vốn đầu tư và thời gian khởi công

 

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Đăng ký thông tin