Ban nha HTTTL

Tài liệu này sẽ giúp bạn biết được:

  • Thông tin các dự án nhà ở đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai từ Tháng 12/2019 - Tháng 3/2020.
  • Thông tin do Sở Xây dựng TP.HCM công bố
  • Chi tiết quy mô, vị trí, chủ đầu tư của các dự án

Chia sẻ tài liệu trên social :

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin