mau-hop-dong-cho-thue-nha-o.png

Tài liệu này sẽ giúp bạn biết được:

  • Thông tin cá nhân của bên A và B
  • Đặc điểm của tài sản cho thuê
  • Giá thuê và phương thức thanh toán
  • Thời điểm giao nhận và thời hạn cho thuê
  • Quyền và nghĩa vụ của bên thuê
  • Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê

Chia sẻ tài liệu trên social :

 

Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

Vui lòng điền đầy đủ thông tin